Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2023

Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *