Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021 bằng tiền như sau:

– Ngày chi trả cổ tức: 23/06/2022

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 15%)

Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 23/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thời gian làm việc:

– Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

– Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h30p đến 16h30p.

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2022

Ngày thanh toán cổ tức: 23/6/2022

Xem thông tin chi tiết tại đây