Báo cáo về thay đổi sở hữu tại Mộc Châu Milk của cổ đông lớn là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *