CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch và các tài liệu có liên quan đến việc niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM

1. Công văn CBTT về Thông tin tóm tắt Công ty và tài liệu kèm theo khi lên sàn Upcom

2. Bản Thông tin tóm tắt về Tổ chức đăng ký Giao dịch

3. Giấy CNDKKD thay đổi lần thứ 11 (28.2.2020)

4. Điều lệ Công ty

5. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

CV CBTT về Ngày giao dịch đầu tiên của MCM tại UPCOM (18/12/2020) và Giá tham chiếu tại ngày Giao dịch đầu tiên

Xem thông tin chi tiết tại đây

CBTT về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận Đăng ký giao dịch cổ phiếu của MCM trên sàn Upcom

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn CBTT về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSD

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo và công văn CBTT về ngày Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

1.Thông báo 604 về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký cổ phiếu tại VSD

2.Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký cổ phiếu tại VSD

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và xác nhận thông tin làm thủ tục lưu ký chứng khoán

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công bố thông tin về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM

Xem thông tin chi tiết tại đây

CBTT về lượng cổ phiếu chào bán cho GTNFoods, Vinamilk và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu của Mộc Châu Milk

Xem thông tin chi tiết tại đây