Công văn CBTT thay đổi nhân sự và PL03 của ông Đoàn Quốc Khánh và bà Trần Thái Thoại Trân

Công văn về thay đổi nhân sự

Ông Đoàn Quốc Khánh

Bà Trần Thái Thoại Trân

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *