CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


CV và Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nội dung:

–          Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 30/3/0222

–          Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn CBTT về bổ nhiệm chính thức ông Nguyễn Anh Tú giữ chức vụ Kế toán trưởng

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2021

Thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

– Ngày chi trả cổ tức: 22/12/2021

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 10%)

+ Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 22/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thời gian làm việc:

Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần.

– Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; buổi chiều: 13h30p đến 16h30p.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng bằng tiền đợt 1 năm 2021

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021
  • Ngày thanh toán cổ tức: 22/12/2021

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ngày chốt DS cổ đông và Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/07/2021

Ngày thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Ngày 06/08/2021

Ngày chốt nhận phiếu ý kiến từ cổ đông: Trước 16 giờ ngày 20/08/2021

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

– Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên

– Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu Ông Mai Hoài Anh, hiện là Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế và Kinh doanh Nội địa của Công ty Sữa Việt Nam – Vinamilk để thay thế ông Phan Minh Tiên.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn CBTT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn CBTT về Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo thực hiện Nhận cổ tức đợt 2 năm 2020

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền như sau:

– Ngày chi trả cổ tức: 15/06/2021

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 15%)

+ Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thời gian làm việc:

Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần.
– Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; buổi chiều: 13h đến 16h.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ngày Chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2020